Piotr Krasny
Curriculum Vitae

Dziękuję, że odwiedziłaś / odwiedziłeś moją stronę. Zapraszam Cię do zapoznania się z moim CV, oraz projektami które wykonałem. Mam nadzieję, że uda nam się nawiązać korzystną współpracę


Doświadczenie zawodowe

06.2004 - 12.2020: Masterprojekt s.c.
Współwłaściciel. Project Manager
Specjalista Funduszy Europejskich

Masterprojekt s.c. to firma doradcza obsługująca podmioty sektora ochrony zdrowia w zakresie pozyskiowania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Obszarem naszych zainteresowań były fundusze strukturalne UE oraz środki krajowe. Firma dla swoich klientów pozyskała około 480 mln zł dotacji na blisko 180 projektów inwestycyjnych

480 mln PLN bezzwrotnych dotacji pozyskanych dla moich klientów

 • Przygotowanie dokumentacji
  Studia wykonalności inwestycji, biznes plany, wnioski aplikacyjne, kompletowanie dokumentów wymaganych w procesie inwestycyjnym
 • Obsługa finansowa projektów
  Prognozy finansowe, analizy efektywności ekonomicznej, kalkulacja wskaźników
 • Rozliczanie projektów
  Kontrola realizacji projektu, aneksowanie umów, przygotowanie wniosków o płatność

Bezpośrednia praca z klientem przy realizacji zleceń

 • Opracowanie usług doradczych
  Analiza rynku, tworzenie koncepcji usług, przygotowanie: umów, ofert, narzędzi zapewniających efektywność pracy
 • Zarządzanie projektami
  Zarządzanie planem produkcji, delegowanie zadań, rozwiązywanie problemów, kontrola
 • Zarządzanie personelem
  Pracownicy etatowi i zewnętrzni współpracownicy: nadzór nad wykonywanymi zleceniami, kontrola wykonywanych zadań, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, motywowanie pracowników, coaching

Organizacja i zarządzanie firmą

Umiejętności

 • Języki
  Język polski: rodzimy
  Język angielski: B2/C1
 • IT
  Bardzo dobra znajomość: React, JS, CSS, SCSS, Gatsby, Figma, Visual Studio Code, GIT, Webpack, bootstrap

  Bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office wykorzystywanych do tworzenie obszernych dokumentów tekstowych (np. studiów wykonalności) i arkusze kalkulacyjne (analiza finansowa, z wykorzystaniem tabel przestawnych)

Edukacja

 • 2003 - 2004
  Politechnika Krakowska
  Studia podyplomowe. Gospodarka nieruchomościami
 • 1997 - 2001
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Wydział Zarządzania: Rachunkowość, Zarządzanie firmą
 • 1993 - 1997
  V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie